Transfer good practices a know – how a informací v rekonverzi industriálního dědictví mezi ČR a Švýcarskem

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuTransfer good practices a know – how a informací v rekonverzi industriálního dědictví mezi ČR a Švýcarskem
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Plzeňský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Plzeň 2015, o.p.s.

Webové stránky příjemce grantu http://www.plzen2015.cz/
Výše grantu

1 423 080 Kč

Švýcarský partner projektu

Rote Fabrik

Cíl projektu

Přenos švýcarských poznatků a know-how do ČR v oblasti rekonverze starých průmyslových industriálních památek na kulturní centra, přenos švýcarského systému a schémat nových kulturních typů v těchto objektech, které zahrnují více forem umění, včetně možností využití objektů jako komunitních center.

Hlavní výstupy projektu

Vytvoření platformy pro formální a neformální kontakty a stimulace jejich rozvoje, přenos zkušeností v oblasti rekonverze industriálních památek na multikulturní centra (způsob fungování, administrace, organizace), přenos švýcarského systému programového schématu nových typů kulturních center pro 21. století, participace orgánů státní správy a regionální a místní samosprávy a neziskového sektoru v kreativních kulturních oblastech. Příklady dobré praxe budou prezentovány zejména na Ministerstvu kultury, Ministerstvu místního rozvoje, Magistrátu města Plzeň a v rámci dalších regionálních institucí.

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval 2 studijní cesty, komplexní analýzu švýcarského systémového projektu - http://www.plzen2015.cz/doc/Komplexni_analyza.pdf
http://www.plzen2015.cz/doc/Oponentura.pdf, Mezinárodní Švýcarsko – česká konferenci v Plzni a mezinárodní výstavu fotografií rekonverzovaných prostor.

Plánovaný termín dokončení realizace31.12.2013