Humanizace domova pro seniory

Projekt Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě.

ilustrace