Úvodní mezinárodní konference projektu Reliéf

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V květnu 2014 se konala zahajovací mezinárodní konference k projektu Reliéf, který je financován z Programu švýcarsko-české spolupráce. Cílem projektu je zdokonalit a vybavit systém mechanoskopické expertízy modernějším technologickým zařízením pro detekci mechanoskopických stop a tento systém následně nabídnout členským i nečlenským státům EU.

Dokumenty ke stažení