Rozvoj konsolidované IT infrastruktury Policie ČR

Projekt Rozvoj konsolidované IT infrastruktury Policie ČR.

ilustrace