Aktuality

Aktuálně k projektu RELIEF – mechanoskopická expertíza v oblasti dokazování drogových reliktů.

ilustrace

Vydáno

Reliéf – spolupráce s Rakouskem

Dne 21. června 2016 proběhla v rámci projektu Reliéf (nová metoda v oblasti dokazování drogových deliktů) expertní zahraniční služební cesta do Rakouska. Pracovní schůzky ve městě Linz se zúčastnili zástupci české a rakouské policie a experti z oboru kriminalistické mechanoskopie.

Vydáno

Projekt Reliéf byl představen v Rumunsku a Nizozemsku

V říjnu a listopadu 2015 navštívili řešitelé projektu Reliéf Rumunsko a Nizozemsko. V případě Rumunska byl projekt představen Ředitelství pro boj s organizovaným zločinem a Znaleckému ústavu rumunské inspekce ministerstva vnitra a rumunská strana projevila zájem se do projektu zapojit. V Nizozemsku, při návštěvě v sídle Europolu v Haagu, byl projekt prezentován na zasedání Empact Heroin a Empact Synthetic Drugs jako nástroj pro celosvětové sdílení informací o záchytu všech typů drog.

Vydáno

Američané se zajímají o projekt RELIEF

Ve dnech 11.5.-16.5.2015 se uskutečnila zahraniční služební cesta zástupců projektu Relief do sídla DEA, Washington D.C., Virginia, USA. Delegace byla přijata na forenzním pracovišti, výcvikové akademii a na Útvaru pro vyšetřovací technologie. Týmu se díky pobytu podařilo navázat kontakty s klíčovými forenzními partnery a přesvědčit je o globálním významu metody RELIEF.

Vydáno

Realizace projektu Reliéf úspěšně pokračuje

Dne 21. 7. 2015 proběhlo v prostorách firmy Laboratory Imaging s.r.o. v pražské Hostivaři slavnostní předání a prezentace speciálního zařízení TrasoScan™, které bude sloužit k dokumentaci slisovaných bloků omamných a psychotropních látek v rámci metody "RELIÉF" (boje proti obchodu s drogami).

Vydáno

Metoda Relief byla úspěšně představena na Slovensku a v Austrálii

Delegace Policie ČR navštívila v dubnu 2015 Slovensko a Austrálii s cílem představit metodu Relief a diskutovat vzájemnou spolupráci při jejím využití. Obě země projevily zájem o spolupráci a vybraní zástupci Australské federální policie (AFP) a Kriminalistického ústavu Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislavě se nalogovali do komparační databáze Relief.

Vydáno

Reliéf - nová metoda v oblasti dokazování drogových deliktů

Dne 2. 3. 2015 proběhlo v sídle firmy Eyedea Recognition, s.r.o., Praha, v prostorách opatství Emauzy, představení nového softwaru vyvinutého českými odborníky, který umožní využití metody Reliéf (identifikace mechanoskopických stop na povrchu lisovaných zásilek drog) k boji proti obchodu s drogami. O vzájemnou spolupráci a využití metody Reliéf projevili již zájem zástupci policejních a celních složek z celé Evropy, dále i experti z USA, Austrálie, Japonska a dalších zemí. Projekt Reliéf, jehož realizace probíhá v období 9/2012 – 3/2016, byl podpořen grantem ve výši 726 767 CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Vydáno

Do projektu Reliéf je nově zapojena francouzská policie

V Paříži se uskutečnila pracovní schůzka zástupců české a francouzské policie. Cílem setkání bylo prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti odhalování mezinárodní drogové kriminality a zapojení zástupců francouzské policie do projektu Reliéf, který je realizován z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Vydáno

Reliéf – Pracovní cesta do Albánie

V rámci projektu Reliéf se v rámci služebních cest uskutečnila cesta do Albánie, jejímž cílem bylo představení projektu, praktická ukázka provádění mechanoskopických expertíz a diskuse o možnosti aktivního zapojení zahraničních partnerů do provozu kriminalistické sbírky. Projekt Reliéf je zaměřen na mechanoskopickou expertní činnost prováděnou na povrchu slisovaných drog, s cílem vytvoření celosvětové kriminalistické sbírky.

Vydáno

Úvodní mezinárodní konference projektu Reliéf

V květnu 2014 se konala zahajovací mezinárodní konference k projektu Reliéf, který je financován z Programu švýcarsko-české spolupráce. Cílem projektu je zdokonalit a vybavit systém mechanoskopické expertízy modernějším technologickým zařízením pro detekci mechanoskopických stop a tento systém následně nabídnout členským i nečlenským státům EU.

Vydáno

Reliéf – Mezinárodní koordinační konference

V rámci sub-projektu Reliéf financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce se uskutečnila úvodní mezinárodní koordinační konference za účelem prezentovat současný vývoj projektu. Konference proběhla za účasti mezinárodních expertů a zástupců Eurojastu, Interpolu a Europolu.