Reliéf - nová metoda v oblasti dokazování drogových deliktů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 2. 3. 2015 proběhlo v sídle firmy Eyedea Recognition, s.r.o., Praha, v prostorách opatství Emauzy, představení nového softwaru vyvinutého českými odborníky, který umožní využití metody Reliéf (identifikace mechanoskopických stop na povrchu lisovaných zásilek drog) k boji proti obchodu s drogami. O vzájemnou spolupráci a využití metody Reliéf projevili již zájem zástupci policejních a celních složek z celé Evropy, dále i experti z USA, Austrálie, Japonska a dalších zemí. Projekt Reliéf, jehož realizace probíhá v období 9/2012 – 3/2016, byl podpořen grantem ve výši 726 767 CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Představení kriminalistické sbírky metody Reliéf

Dne 2. 3. 2015 proběhlo v sídle firmy EYEDEA recognition s.r.o. Praha, v prostorách opatství Emauzy, představení aplikace nově vyvinutého softwaru nezbytného k vytvoření unikátní celosvětové mezinárodní kriminalistické sbírky mechanoskopických stop na povrchu lisovaných zásilek drog s individuální identifikací. Prezentace byla určená zejména zájemcům z řad Policie České republiky.

O zapojení do nově vytvářené mezinárodní sbírky a využití technologií metody Reliéf již projevili zájem jak zástupci policejních a celních složek celé Evropy, tak například i experti z USA, Austrálie a Japonska a dalších zemí světa. Tato mezikontinentální spolupráce byla již schválena a podpořena donorem programu a je v současné době realizována.

Pro vytvoření této kriminalistické sbírky bylo zapotřebí vyvinout unikátní speciální software pro automatizovanou dokumentaci, vyhledávání a komparaci mechanoskopických stop, dále speciální forenzní stanici pro Kriminalistický ústav Praha a mobilní forenzní stanici pro terénní činnost policistů Národní protidrogové centrály.

Prezentace nově vyvinutého softwaru k vytvoření mezinárodní kriminalistické sbírky a samotného projektu Reliéf se zúčastnili zástupci Programu švýcarsko-české spolupráce, v rámci něhož byla získána finanční podpora metody Reliéf, zástupci Ministerstva financí ČR, Ministerstva vnitra ČR, Policejního prezídia ČR, Národní protidrogové centrály SKPV, Kriminalistického ústavu Praha, Policejní akademie ČR a příslušných pracovišť Policie ČR.

Po úvodním přivítání účastníků a poděkování hostitelské firmě EYEDEA recognition s.r.o za uspořádání této presentační akce následovaly hlavní body programu. Samotnou metodu Reliéf, její historii a základní myšlenky přítomným shrnul její autor pplk. Mgr. Vladimír Táborský. V České republice je v současné době aplikace závěrů mechanoskopických expertíz při zkoumání zadržených zásilek drog běžnou praxí, stejně tak je již využívána speciálně vytvořená kriminalistická databáze mechanoskopických stop zajištěných na povrchu slisovaných zásilek drog. Pro mezinárodní využití této metody v trestním stíhání je však nezbytné tuto databázi neustále doplňovat a rozšiřovat. Z pohledu kriminalistické praxe jsou mechanoskopická expertíza a využívání databáze průlomovou metodou, která by měla být dále rozvinuta.

Aplikaci metody v praxi, včetně vyhledávání, dokumentace a komparace mechanoskopických stop na povrchu slisovaných zásilek, předvedl účastníkům pplk. Ing. Pavel Rak z Kriminalistického ústavu Praha.

Možnosti provozní aplikace mezinárodní kriminalistické sbírky představil ve svém vystoupení plk. Ing. Jan Hořínek z Národní protidrogové centrály. Vložené fotoreliéfy ve sbírce bude moci za pomoci speciálně vyvíjeného software porovnávat každý protidrogový specialista nebo kriminalistický expert s uděleným přístupem, prakticky z kteréhokoliv místa na světě. Podmínkou úspěšné aplikace metody je aktivní vkládání fotoreliéfů ze zadržených zásilek slisovaných drog.

Vlastního představení speciálně vyvinutého softwaru pro vytvoření unikátní celosvětové mezinárodní kriminalistické sbírky mechanoskopických stop, včetně praktické ukázky jeho využití, se ujala zhotovitelská firma EYEDEA recognition s.r.o.