Program švýcarsko-české spolupráce: Návštěva projektů Charity Ostrava

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 12. 4. 2013 navštívili zástupci Velvyslanectví Švýcarské konfederace, zástupci Švýcarské agentury pro rozvoj a spolupráci, a to společně se zástupci Ministerstva financí – Národní koordinační jednotky dva realizované projekty Charity Ostrava. Návštěva obou projektů se konala při příležitosti 5. Výročního zasedání Programu švýcarsko-české spolupráce. Navštívené projekty jsou dvěma z deseti projektů zaměřených na sociální oblast, které jsou v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce realizovány. Projekty, které Charita Ostrava realizuje, a které byly zástupci švýcarské a české strany navštíveny jsou známé pod názvy: Zkvalitnění a rozšíření poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Alžběty a Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Václava – domově pokojného stáří.

Oba projekty jsou v současné době ve své implementační fázi. Cílem obou projektů je zejména zlepšení ubytování seniorů snížením počtu lůžek na pokojích, zavádění nové metody sociální práce, zlepšení možnosti využití zahrad obou sociálních domů a v neposlední řadě zvýšení kapacity Denního centra pro seniory, které je určeno lidem se sníženou soběstačností nebo zdravotním postižením.

Více informací k oběma projektům naleznete zde: http://ostrava.caritas.cz/clanky/navsteva-v-ramci-programu-svycarsko-ceske-spoluprace/