Švýcarské partnerství podpoří boj proti korupci a finanční kriminalitě

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

Česká republika, jako jeden z nových členských států EU, získala od Švýcarska finanční příspěvek v celkové výši 109,78 mil. CHF (cca 2,2 mld. Kč) na snížení ekonomické a sociální nerovnosti v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Na základě podepsání posledních zbývajících dohod mezi zástupci švýcarské strany a Ministerstva financí budou posíleny kapacity Policie České republiky v boji proti korupci a finanční kriminalitě a rovněž budou podpořeny projekty v oblasti sociálních služeb pro seniory.

Policejní prezidium získalo prostřednictvím devíti projektů celkem více než 205 mil. Kč na zkvalitnění vybavení a činnosti Policie ČR. Díky tomu získá Policie ČR například nejmodernější informační technologie určené k předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, či doposud chybějící tréninkové zařízení pro výcvik speciálních policejních jednotek zaměřených na boj s organizovaným zločinem, včetně terorismu.

Prostředky budou použity například na tyto projekty Policejního prezidia ČR:

  • Zlepšení postupů Policie ČR v boji proti finanční a hospodářské kriminalitě – Projekt umožní zefektivnění vyšetřovacích postupů v oblasti odčerpávání výnosů z trestné činnosti, vyšetřování trestné činnosti na úseku evropských fondů a v oblasti porušování celního režimu.
  • RELIEF- mechanoskopická expertíza v oblasti dokazování drogových deliktů – Cílem je účinnou změnou taktiky, zavedením nových prostředků a modernizací technologie podpořit boj proti organizovanému zločinu, a to zejména mezinárodnímu obchodu s drogami.
  • Zkvalitnění výcviku a činnosti zásahových jednotek – Vybudování multifunkčního zařízení k výcviku speciálních policejních jednotek pro boj s mnohostranným rizikem organizovaného zločinu. Jeho součástí bude mj. trenažér pro nácvik leteckých operací.

V rámci Partnerství bylo využito 100 % prostředků určených pro ČR, a to prostřednictvím 30 individuálních projektů, 2 programů a 6 fondů. Všechny projekty již vstoupily do realizační fáze, která potrvá nejdéle do roku 2017. Více informací včetně všech schválených projektů naleznete: www.swiss-contribution.cz

 


Související informace:

Tisková zpráva MF - Švýcarské partnerství podpoří boj proti korupci a organizovanému zločinu