Aktuality

Aktuálně k Fondu environmentální odbornosti.

ilustrace

Vydáno

Konference Místní Agenda 21 a Fond environmentální odbornosti

Dne 18.5.2017 se v Hlavním sále Magistrátu hl. m. Prahy konala konference zaměřená na Místní Agendu 21 a Fond environmentální odbornosti (FEO). Prezentace z konference a brožury o FEO a Místní Agendě 21, vydané Ministerstvem životního prostředí, naleznete zde v přílohách.

Vydáno

Brožura - Místní Agenda 21 – šance pro kvalitní veřejnou správu (FEO)

Ministerstvo životního prostředí, které je zprostředkovatelem Fondu environmentální odbornosti, vydalo brožuru Místní Agenda 21. V rámci Fondu, který získal alokaci 2 miliony CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce, se podařilo zrealizovat řadu přínosných a v mnoha ohledech i inovativních projektů. Celkem bylo podpořeno v rámci dvou výzev 33 projektů. Významná část těchto projektů spadá do oblasti Místní agendy 21. Brožura představuje vybrané projekty, a může tak být inspirativní pro další zájemce o tuto oblast.

Vydáno

Letní škola interpretace, Ochoz u Brna, Kaprálův mlýn, 12.-20. srpna 2016

Ve dnech 12.-20. srpna 2016 se ve středisku ekologické výchovy Kaprálův mlýn a jeho okolí koná Letní škole interpretace, kterou pořádá SIMID – Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR ve spolupráci s přední evropskou organizací v oboru interpretace – Interpret Europe. Akce je určena především stávajícím průvodcům k získání dalších zkušeností a mezinárodního osvědčení Interpret Europe CIG/CIGT (Certified Interpretive Guide/ Certified Interpretive Guide Trainer).

Vydáno

Léto pod viaduktem – zahájení 30. června 2016 (Pozvánka)

Dne 30. června 2016 zahajuje Centrum pro středoevropskou architekturu (CCEA) pod Negrelliho viaduktem, mezi Sokolovskou a Křižíkovou ulicí, Praha - Karlín akci Léto pod viaduktem. Cílem akce je představit veřejnosti potenciál tohoto prostoru a vést debatu o jeho budoucí podobě.

Vydáno

Plánování interpretace v CHKO Brdy (Pozvánka)

Ve dnech 21.-22.června 2016 pořádá Sdružení pro interpretaci místního dědictví České republiky v obci Jince (Středočeský kraj) dvoudenní setkání týkající se plánování interpretace v CHKO. Akce je určena pracovníkům Správy CHKO Brdy a RP Střední Čechy, kolegům z ochrany přírody podílejícím se na přípravě interpretačních plánů.

Vydáno

Konference – Hodnocení rozvoje obcí, měst a regionů, Praha, 1.3.2016 (Pozvánka)

Dne 1. března 2016 se v Národním zemědělském muzeu v Praze 7 – Holešovicích koná konference Hodnocení rozvoje obcí, měst a regionů. Tato konference pro zástupce veřejné zprávy, místních akčních skupin (MAS), vědeckých institucí, vysokých škol a neziskových organizací, na které vystoupí čeští a švýcarští experti, má za cíl představit indikátory a další nástroje hodnocení udržitelného rozvoje na národní, regionální a místní úrovni. Účast na konferenci je bezplatná.

Vydáno

Pracovní setkání pedagogů – nositelů ekologické výchovy, Jablonné v Podještědí, 24. února 2016 (Pozvánka)

Dne 24.2.2016 se v zasedací místnosti radnice v Jablonném v Podještědí koná pracovní setkání nositelů ekologické výchovy, vzdělání a osvěty v Libereckém kraji. Budou zde představeny a distribuovány sady nově vytvořených vzdělávacích a osvětových materiálů. Účastníci budou rovněž mít možnost navštívit Mokřady Jablonné. Účast na akci je bezplatná. Další informace naleznete v přiložené pozvánce.

Vydáno

Mezinárodní konference o hospodaření se srážkovými vodami v zastavěných oblastech, Praha, 23.2.2016 (Pozvánka)

Dne 23. února 2016 se v budově Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1, uskuteční 2. ročník Mezinárodní konference o hospodaření se srážkovými vodami v zastavěných oblastech. Pozvaní mluvčí z Německa, Slovenska a České republiky vás inspirují projekty, které se věnují odvodnění jednotlivých objektů, koncepcím pro celá města i strategiím pro celé regiony.

Vydáno

22. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR, Praha, 1.12.2015 (Pozvánka)

Dne 1. prosince 2015 se v Praze, v Kaiserštejnském paláci, uskuteční 22. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR. Konference se zaměří na sdílení osvědčených postupů v obcích, městech a regionech a na témata související s kvalitou úřadů, udržitelným rozvojem, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením a s mezinárodní spoluprací.

Vydáno

Mokřady Jablonné v Podještědí – jak dál - veřejné projednání (Pozvánka)

Dne 24. listopadu 2015 proběhne v Jablonném v Podještědí, v prostorách zámku Nový Falkenburk, veřejné setkání s diskusí o tom jak dál pečovat o lokalitu Mokřady Jablonné. Akce je jednou z aktivit projektu „Mokřady ve městě: budoucnost rozvíjíme společně“, který obdržel grant ve výši 1 704 135 Kč z Fondu environmentální odbornosti.

Vydáno

Seminář o hospodaření s dešťovou vodou (Pozvánka)

V rámci projektu „Počítáme s vodou II“, který získal grant z Fondu environmentální odbornosti proběhne dne 8.10.2015 v Praze v budově Ministerstva životního prostředí seminář Hospodaření s vodou – zákonná povinnost a podmínka udržitelného rozvoje měst.

Vydáno

Mezinárodní konference o hospodaření se srážkovými vodami

Dne 26.3. 2015 se v Praze konala mezinárodní konference „Počítáme s vodou“ o hospodaření se srážkovými vodami v zastavěných oblastech. Konference se zúčastnilo celkem 150 účastníků, především zástupců státní správy, projektantů, studentů a zástupců neziskových organizací. Mezi vystupujícími lektory byli i zahraniční hosté ze Švýcarska a Německa.

Vydáno

Vyhlášení II. výzvy v rámci Fondu environmentální odbornosti

Dne 5. 6. 2014 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí jako zprostředkovatel Fondu environmentální odbornosti II. výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce.