Obnova a modernizace základní infrastruktury

V této oblasti je podpořeno 6 individuálních projektů, které umožní výstavbu základní dopravní infrastruktury, jako např. tramvajových tratí a dopravních terminálů. Celkový grant poskytnutý k realizaci projektů činí 30 532 063 CHF.

ilustrace