Základní informace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 8. 6. 2016

Základní informace k Fondu environmentální odbornosti.

Základní informace
Název projektu Fond environmentální spolupráce
Kraj (sídlo příjemce grantu)  
Kraj (místo realizace projektu) Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)  
Prioritní osa Životní prostředí a infrastruktura
Oblast zaměření Zlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkovatel Ministerstvo životního prostředí
Příjemce grantu Ministerstvo životního prostředí u prostředků pro řízení Fondu, jednotliví příjemci grantů v rámci realizace sub-projektů
Webové stránky příjemce grantu http://www.mzp.cz/
Výše grantu 2 000 000 CHF
Cíl projektu Výměna zkušeností a spolupráce mezi českými subjekty a švýcarskými partnery k posílení kvality poskytovaných služeb v problematice ochrany životního prostředí. Podpora kapacity strategického plánování na místní a regionální úrovni k rozhodování o zásadních tématech problematiky životního prostředí a udržitelného rozvoje.
Hlavní výstupy projektu 28 sub-projektů získalo grant pro realizaci projektů vybraných na základě 2 otevřených výzev
Více informací o projektu http://www.mzp.cz/cz/program_svycarsko_ceska_spoluprace
Plánovaný termín dokončení realizace prosinec 2016