Jednání stálé komise pro DVI při Interpolu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V sídle Interpolu ve francouzském Lyonu se ve dnech 24. – 26. května 2016 konala 27. konference k problematice identifikace obětí hromadných neštěstí. Za český tým DVI se zúčastnili této konference plk. Mgr. Petr Bendl, Ph.D. – vedoucí týmu, plk. Mgr. Radka Šimková – zástupce vedoucího týmu, plk. Mgr. Petr Hlavín, pplk. Mgr. Tomáš Doubek a kpt. Bc. Petr Švarc – členové týmu.

Na konferenci proběhla celá řada zajímavých přednášek a prezentací týkajících se problematiky identifikace obětí hromadných neštěstí na základě zkoumání profilů DNA, otisků prstů a dalších vědních oborů.

Druhý den jednání byl zahájen prezentací zástupců českého DVI týmu. Přednáška s názvem „Education of Czech DVI members in the Czech Republic“ v podání kpt. Mgr. Tomáše Doubka a plk. Mgr. Petra Bendla, Ph.D. představila tréninkové programy českého DVI týmu v rámci projektu podpořeného Programem švýcarsko – české spolupráce. Dále byla podána informace o chystané DVI konferenci v ČR, která proběhne jako závěrečná aktivita projektu zmíněného programu.

Fotografie z akce přiloženy.