Základní informace

Základní informace k projektu Zlepšení postupů Policie ČR v boji proti finanční a hospodářské kriminalitě.

ilustrace