Řídicí výbor Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace (BG FNNO) vyzývá potenciální hodnotitele k registraci v databázi (Program švýcarsko-české spolupráce)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

BG NNO - Vyhlášení 1. výzvy pro registraci hodnotitelů věcné kvality žádostí Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace

Řídicí výbor Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace (BG FNNO), v souvislosti s vyhlášením první grantové výzvy, vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele BG FNNO, k registraci v databázi hodnotitelů.

Výzva pro registraci hodnotitelů věcné kvality žádostí trvá od 14. října 2010 do 12. listopadu 2010.

Hodnotitelé budou mít za úkol vypracovat nezávislé posudky k žádostem o poskytnutí grantu. Každá žádost je posuzována dvěma hodnotiteli na základě jejich kvalifikace a orientace v oboru. Posudek je podkladem pro hodnocení žádostí Hodnoticí komisí.
Podrobné informace naleznete na stránkách Nadace Partnerství v sekci Blokový grant.