Druhá výzva k předkládání grantových žádostí Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Od pondělí 19. září 2011 mohou neziskovky působící v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji žádat o podporu ve druhé výzvě Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace.

  • uzávěrka přijímání žádostí bude 16. listopadu 2011
  • maximální výše jednoho grantu je 4 625 000 korun
  • celkem bude rozděleno ve druhé výzvě přes 31 milionů korun

Text výzvy a podrobné informace jsou uvedeny na internetových stránkách Nadace Partnerství.