Aktuality

Aktuality a výzvy pro předkládání žádostí o grant z Blokového grantu Fond pro nestátní neziskové organizace v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.

ilustrace

Vydáno

Podpora pro 72 sociálních a ekologických projektů neziskových organizací působících v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Dne 7. října 2015 se v Ostravě v Hornickém muzeu konala Závěrečná konference Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace. Fond obdržel z Programu švýcarsko-české spolupráce grant v celkové výši 6 585 564 CHF. Tyto prostředky umožnily od roku 2010 postupně v rámci 4 otevřených výzev podpořit celkem 72 sociálních a ekologických projektů neziskových organizací působících v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji.

Vydáno

Druhá výzva k předkládání grantových žádostí Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Od pondělí 19. září 2011 mohou neziskovky působící v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji žádat o podporu ve druhé výzvě Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace.

  • uzávěrka přijímání žádostí bude 16. listopadu 2011
  • maximální výše jednoho grantu je 4 625 000 korun
  • celkem bude rozděleno ve druhé výzvě přes 31 milionů korun

Text výzvy a podrobné informace jsou uvedeny na internetových stránkách Nadace Partnerství.

Vydáno

Řídicí výbor Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace (BG FNNO) vyzývá potenciální hodnotitele k registraci v databázi (Program švýcarsko-české spolupráce)

Řídicí výbor Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace (BG FNNO), v souvislosti s vyhlášením první grantové výzvy, vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele BG FNNO, k registraci v databázi hodnotitelů.

Výzva pro registraci hodnotitelů věcné kvality žádostí trvá od 14. října 2010 do 12. listopadu 2010.