Komplexní sociální a zdravotní péče o seniory v terénní péči a v domě s pečovatelskou službou Penzion Charlese Jordana

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuKomplexní sociální a zdravotní péče o seniory v terénní péči a v domě s pečovatelskou službou Penzion Charlese Jordana
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Hlavní město Praha
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Židovská obec v Praze

Webové stránky příjemce grantu www.kehilaprag.cz
Výše grantu

3 140 300,- Kč

Švýcarský partner projektu

Sikna Stiftung Zürich,Sallenbachstrasse 40CH-8055 Zürich

Cíl projektu

Vytvoření systému Komplexní sociální a zdravotní péče o seniory v terénní péči a v domě s pečovatelskou službou Penzion Charlese Jordana.

Hlavní výstupy projektu

Komplexní program péče
Vzdělávání pracovníků a dobrovolníků
Databáze získaných nových donátorů
Pětidenní výjezd do zahraničí
Pět nových preventivních programů
Tým dobrovolníků o 10 lidech

Stručný popis projektu

Sociální oddělení Židovské obce v Praze za podpory Evropské unie, Swiss fondu a Ministerstva zdravotnictví nabízí v projektu Komplexní sociální a zdravotní program péče o seniory v terénní péči a v domě s pečovatelskou službou v Penzionu Charlese Jordana zdravotní a sociální programy pro seniory od preventivních programů přes programy péče až k programům poskytujícím doprovázení a podporu na konci života. Důležitá je komplexnost a provázanost sociální a zdravotní péče a individuální přístup ke každému klientovi

Více informací o projektu http://www.kehilaprag.cz/cs/stranka/projekty/projekt-1
Plánovaný termín dokončení realizace9/2016