Domácí paliativní péče ve Středočeském kraji

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuDomácí paliativní péče ve Středočeském kraji
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Středočeský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

TŘI, o.p.s.

Webové stránky příjemce grantu www.hospic-cercany.cz
Výše grantu

1 079 105

Cíl projektu

Zvýšení kvality péče o nemocné v terminálnímstadiu onemocnění ve Středočeském kraji.

Hlavní výstupy projektu

Dovybavení půjčovny kompenzačními pomůckami, nákup osobního vozidla pro domácí hospicovou službu

Stručný popis projektu

Zabezpečení kvalitního systému domácí paliativní péče, která je poskytována TŘI, o.p.s. ve Středočeském kraji prostřednictvím modernizace vybavení a vzděláváním zaměstnanců.

Plánovaný termín dokončení realizaceříjen 2016