NANOPROTEX

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuNANOPROTEX
Financován z ProgramuProgram Inostart
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Liberecký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Podpora soukromého sektoru
Oblast zaměřeníZlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příjemce grantu

NANOPROTEX s.r.o.
Dýšina 408, 330 02 Plzeň

Webové stránky příjemce grantu http://www.nanoprotex.eu/
Cíl projektu

Zahájení výroby a distribuce nanovlákenné membrány konečným výrobcům sportovního, outdoorového a volnočasového oblečení.

Forma podpory z Inostart

Zajištěný úvěr a poradenství při propagace firmy.
Poskytnutí úvěru a záruky v roce 2014.