Zlepšení regulace ve finančním sektoru

Realizace v této oblasti probíhá v rámci individuálního projektu s celkovým grantem 2 000 000 CHF. Cílem projektu je podpora zavádění mezinárodních auditorských standardů ISA, oblast veřejného dohledu nad auditem a posílení vazby mezi daňovou oblastí a účetnictvím.

ilustrace