Aktuality

Aktuálně k projektu Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudců a státních zastupitelství.

ilustrace

Vydáno

Program švýcarsko-české spolupráce poskytl významnou pomoc v oblasti vzdělávání odborného personálu soudů a státních zastupitelství

Měsíčník Ministerstva spravedlnosti uvádí rozhovor s náměstkyní ministra Mgr. Ludmilou Havelovou a podrobně informuje o průběhu a výsledcích projektu Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného personálu soudů a státních zastupitelství, který byl podpořen grantem z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 1,4 mil. CHF.

Vydáno

Závěrečná konference projektu Justiční akademie

Dne 11. června 2015 se uskutečnila závěrečná konference projektu CH-007 – Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce (výše grantu 1 404 000 CHF).

Vydáno

Soutěž „Go to e-learning“

Od 1. listopadu 2014 probíhá v rámci projektu „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“ soutěž „Go to e-learning“. Soutěž již má 9 výherců. Zájemci mají stále možnost přihlásit se do soutěže, a to do 31. března 2015.

Vydáno

Představení nové koncepce vzdělávání středního odborného personálu

V prosinci 2014 byla na Krajském soudu v Ústí nad Labem představena nová koncepce vzdělávání středního odborného personálu v rámci projektu „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“. Projekt je finančně podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Vydáno

Prezentace projektu na celostátní poradě informatiků justice

Dne 16. října 2014 byla na celostátní poradě informatiků justice odprezentována nová koncepce vzdělávání v rámci projektu „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“. Jedním z cílů projektu je mimo jiné vytvořit portfolio vzdělávacích pořadů a přednášek, které budou uživatelům k dispozici jako video pořady na vyžádání, či video nápověda.

Vydáno

Prezentace projektu v rámci vstupního semináře pro manažery okresních soudů

Ve dnech 14. – 15. 10. 2014 se konalo první setkání zástupců okresních soudů v rámci cyklu manažerského vzdělávání organizovaného. Obsah cyklu seminářů je připraven s ohledem na potřeby v oblasti organizačního a personálního řízení. V rámci uskutečněného semináře byl také podrobně představen projekt „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“.

Vydáno

Soutěž „Go to e-learning“

Ve spolupráci se zaměstnanci soudů probíhá pilotní ověření obsahu e-learningových metodik a v rámci pilotního ověření byla dne 1. listopadu vyhlášena soutěž „Go to e-learning“, do které budou zapojeni všichni zaměstnanci, kteří po prostudování metodiky odešlou elektronický dotazník.

Vydáno

Aktuální informace z prezentace projektu na konferenci AEDUCA

V rámci 10. ročníku Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA byl v sekci ICT nástroje ve vzdělávání podrobně prezentován projekt podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“.

Vydáno

Aktuální informace z pilotního testování systému vzdělávání odborných pracovníků v české justici

Ve dnech 29. 9. – 1. 10. 2014 se uskutečnila celostátní porada personalistů a ředitelů správ krajských soudů a krajských státních zastupitelství. Prezentován byl aktuální stav specializačního programu, který je v rámci projektu „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“ financován z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Vydáno

Setkání vrcholných představitelů justice se zástupci Justiční akademie

Dne 9. září 2014 se uskutečnilo setkání nejvyšších představitelů justice za účelem informovat o stávajících vzdělávacích aktivitách Justiční akademie a plánech do budoucna. V rámci projektu „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudců a státních zastupitelství“, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce, byl představen nově vytvořený vzdělávací program pro střední odborný personál.

Vydáno

Pilotní testování nového systému vzdělávání odborných pracovníků v české justici

Odborní pracovníci v justici mohou od dubna sledovat a testovat v pilotní verzi nový systém vzdělávání, který je dostupný jim všem v moderní distanční podobě, tzv. e-learningu. Justiční akademie v Kroměříži zpracovává v rámci projektu „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“, který je finančně podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce, postupně široký okruh témat ve třech oblastech: vstupního, kvalifikačního a specializačního vzdělávání.