Konference Přenos dobré praxe v péči o seniory v České republice, Vsetín, 23.5.2017

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí - Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce (Programu) společně s Diakonií ČCE, Charitou Ostrava a Slezskou diakonií – střediskem Siloe Ostrava uspořádaly dne 23.5.2017 ve Vsetíně konferenci Přenos dobré praxe v péči o seniory v ČR. Účast na této akci, které se zúčastnili zástupci švýcarského donora, expertka Švýcarské agentury pro rozvoj a spolupráci (SDC), paní Erika Placella, zástupci Ministerstva financí, MPSV, Ministerstva zdravotnictví, regionu, města, příjemci grantů z Programu, a další organizace, převýšila 100 osob. Švýcarská expertka prezentovala příspěvek na téma Transformace poskytování zdravotních služeb – testování inovativních přístupů ve východní Evropě, zástupci českých organizací pak příklady dobré praxe z realizace 10 individuálních projektů zaměřených na oblast péče o seniory v jejich zařízeních (zkušenosti z realizace stavebních úprav, pořízení vybavení a zavádění terapeutických metod práce se seniory - jak individuálních, tak skupinových), které byly podpořeny grantem z Programu převyšujícím 320 mil. Kč. Zástupci Diakonie ČCE v Sobotíně představili model - metodu prof. Erwina Böhma. Zazněly rovněž příspěvky týkající se dalších zajímavých otázek jako např. architektonického řešení prostoru pro seniory, hřiště pro cvičení a rozvíjení dovedností odpovídajících seniorskému věku, a jiné.

Program konference, seznam účastníků s kontakty, prezentace přednášejících (včetně překladu prezentace Eriky Placelly do českého jazyka), Publikaci WHO – Zkušenosti z transformace poskytování zdravotních služeb v Evropě (vzpomenuto v prezentaci Eriky Placelly), sborník a fotografie z konference naleznete v přiložených souborech.

Dokumenty ke stažení

Náhled videa - Konference Přenos dobré praxe v péči o seniory v České republice, Vsetín, 23.5.2017

Přehraj video

Spustit video