Švýcarsko poskytlo v letech 2007 - 2017 ČR celkem 2,6 mld.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí - Národní koordinační jednotka uspořádalo ve středu 3. května 2017 v Ostravě v Multifunkční hale Gong Závěrečnou konferenci Programu švýcarsko-české spolupráce (Programu). Cílem konference bylo informovat odbornou veřejnost a zástupce médií o výsledcích Programu, který v letech 2007 – 2017 poskytl českým subjektům grant v celkové výši cca 2,6 mld. Kč. Díky tomuto grantu bylo realizováno přibližně 400 projektů v různých oblastech zaměření zahrnujících např. dopravní infrastrukturu, péči o seniory, zdraví, boj proti korupci a organizovanému zločinu, neziskový sektor, vědu a výzkum či podporu podnikání. Přes 100 projektů bylo realizováno v partnerství se švýcarskými organizacemi. Na konferenci byl zhodnocen celkový přínos Programu a prezentovány vybrané oblasti podpory včetně několika konkrétních projektů.

Konference, které předsedala ředitelka kanceláře ministra financí, Mgr. Milena Hrdinková, se zúčastnila paní Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch – státní tajemnice, ředitelka Státní kanceláře pro hospodářské záležitosti (SECO), J. E. Markus-Alexander Antonietti, švýcarský velvyslanec v České republice, hejtman Moravskoslezského kraje, pan Ivo Vondrák, primátor Statutárního města Ostrava, pan Tomáš Macura, a další zástupci švýcarských a českých institucí. Mezi více než 200 účastníky konference byli dále přítomni zástupci subjektů, které získaly granty z Programu, vybraní švýcarští partneři projektů, nestátní neziskové organizace, regiony a municipality.

Více informací včetně programu konference, jednotlivých příspěvků přednášejících, fotografií a informací o Programu švýcarsko-české spolupráce naleznete v přiložených dokumentech.

Dokumenty ke stažení