2017

Informace o možnostech a projektech v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce za rok 2017.

ilustrace

Vydáno

Konference Místní Agenda 21 a Fond environmentální odbornosti

Dne 18.5.2017 se v Hlavním sále Magistrátu hl. m. Prahy konala konference zaměřená na Místní Agendu 21 a Fond environmentální odbornosti (FEO). Prezentace z konference a brožury o FEO a Místní Agendě 21, vydané Ministerstvem životního prostředí, naleznete zde v přílohách.

Vydáno

Slavnostní dokončení projektů zkvalitnění a rozšíření služeb pro seniory v Charitních domech sv. Václava a sv. Alžběty v Ostravě

Dne 17.5.2017 proběhlo v Charitním domě sv. Václava v Ostravě slavnostní setkání při příležitosti dokončení dvou projektů Charity Ostrava. Jednalo se o projekty „Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Václava“ a „Zkvalitnění a rozšíření poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Alžběty“. Celkový grant poskytnutý k realizaci těchto projektů z Programu švýcarsko-české spolupráce byl ve výši 1 665 696 CHF.

Vydáno

Švýcarsko poskytlo v letech 2007 - 2017 ČR celkem 2,6 mld.

Ministerstvo financí - Národní koordinační jednotka uspořádalo ve středu 3. května 2017 v Ostravě v Multifunkční hale Gong Závěrečnou konferenci Programu švýcarsko-české spolupráce (Programu). Cílem konference bylo informovat odbornou veřejnost a zástupce médií o výsledcích Programu, který v letech 2007 – 2017 poskytl českým subjektům grant v celkové výši cca 2,6 mld. Kč.

Vydáno

Dokončení přístavby a modernizace Domova pro seniory v Bílovci

16. května byla v Bílovci na Opavské ulici po dvou letech slavnostně ukončena modernizace a přístavba domova pro seniory v hodnotě zhruba 35 milionů korun. Tento projekt, který byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce grantem ve výši 1 102 845 CHF, zahrnoval stavební práce, nákup vybavení a zavedení nových metod práce se seniory. Projet tak zlepšil podmínky života seniorů v domově. Zároveň umožnil Domovu poskytovat odlehčovací službu, která dosud v Bílovci chyběla.

Vydáno

Slavnostní dokončení projektu Humanizace Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí

Dne 5. dubna 2017 proběhlo za účasti zástupců Švýcarské konfederace, Ministerstva financí ČR, Ministerstva práce a sociálních služeb ČR, projektantů a stavebních firem, kteří se podíleli na realizaci, a dalších hostů, ve Středisku sociálních služeb ve Frýdlantu nad Ostravicí, slavnostní setkání při příležitost dokončení projektu Humanizace Domova pro seniory.

Vydáno

Bílovecká nemocnice, a.s., otevřela unikátní Oddělení následné péče

V Bílovecké nemocnici, a.s., bylo dne 3. dubna za účasti vedení Bílovecké nemocnice, a.s., a Moravskoslezského kraje slavnostně otevřeno modernizované Oddělení následné péče. Péče zde bude poskytována v nadstandardních podmínkách, všechny pokoje Oddělení následné péče jsou špičkově vybaveny a pacientům poskytují maximální možný komfort. V rámci projektu bylo rovněž umožněno zvýšení a rozšíření kvalifikace zdravotnického personálu. Při péči o pacienty budou používány nové moderní léčebné a rehabilitační metody.

Vydáno

Upřesnění k běhům lhůt pro udržitelnost a uchovávání dokumentů dle Příručky pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce a Oznámení o poskytnutí grantu

S blížícím se termínem konce realizace a oprávněnosti výdajů projektů administrovaných v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Národní koordinační jednotka (NKJ) vydává upřesnění vztahující se k běhům lhůt pro udržitelnost a uchovávání dokumentů dle Příručky pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce a Oznámení o poskytnutí grantu.

Vydáno

Brožura - Místní Agenda 21 – šance pro kvalitní veřejnou správu (FEO)

Ministerstvo životního prostředí, které je zprostředkovatelem Fondu environmentální odbornosti, vydalo brožuru Místní Agenda 21. V rámci Fondu, který získal alokaci 2 miliony CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce, se podařilo zrealizovat řadu přínosných a v mnoha ohledech i inovativních projektů. Celkem bylo podpořeno v rámci dvou výzev 33 projektů. Významná část těchto projektů spadá do oblasti Místní agendy 21. Brožura představuje vybrané projekty, a může tak být inspirativní pro další zájemce o tuto oblast.

Vydáno

Zlepšení podmínek pro poskytování zdravotních služeb pro dlouhodobě nemocné občany v Léčebně Gaudium ve Frýdku-Místku

V léčebně Gaudium úspěšně zakončili projekt SRDCE (Soukromí, Rehabilitace, Domov, Comfort, Ergoterapie) podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce, Programu Zdraví. Projekt, který získal dotaci ve výši 19,7 mil. Kč, zahrnoval stavební část, dodávku kompenzačních pomůcek a rehabilitačních přístrojů, školení bazální stimulace a školení terapie a rehabilitace pro zaměstnance léčebny. Program Zdraví, jehož zprostředkovatelem je Ministerstvo zdravotnictví, obdržel z Programu švýcarsko-české spolupráce celkem 280 mil. Kč (11,18 mil. CHF), což umožnilo poskytnutí 57 grantů.