Slavnostní dokončení projektu Humanizace Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 5. dubna 2017 proběhlo za účasti zástupců Švýcarské konfederace, Ministerstva financí ČR, Ministerstva práce a sociálních služeb ČR, projektantů a stavebních firem, kteří se podíleli na realizaci, a dalších hostů, ve Středisku sociálních služeb ve Frýdlantu nad Ostravicí, slavnostní setkání při příležitost dokončení projektu Humanizace Domova pro seniory.

Tento projekt byl jedním z 10 individuálních projektů zaměřených na péči o seniory, které obdržely z Programu švýcarsko-české spolupráce grant v celkové výši 13 052 423 CHF.

Podrobnosti o průběhu realizace projektu, jeho výstupech a přínosech pro klienty Domova uvádí přiložená publikace.