Ministerstvo financí za účasti švýcarské strany oficiálně zahájilo Program švýcarsko-české spolupráce

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Tisková zpráva MF ze dne 5. 6. 2009

Ministerstvo financí dnes za účasti švýcarské strany oficiálně zahájilo Program švýcarsko-české spolupráce. Tento program, který vychází z Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou podepsané 20.12.2007 v Bernu, je určen na podporu snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU. Česká republika může čerpat finanční pomoc zejména formou grantů poskytovaných českým subjektům, přičemž tato pomoc bude cílena do následujících prioritních oblastí: Bezpečnost, stabilita a podpora reforem; Životní prostředí a infrastruktura; Podpora soukromého sektoru; Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj.

Pro Českou republiku bylo alokováno celkem 109,78 mil. CHF (včetně prostředků na technickou asistenci při realizací programu pro českou i švýcarskou stranu). Předkládání a schvalování záměrů projektů/konečných návrhů projektů je možné do 14.6.2012. Realizace aktivit a proplácení finančních prostředků může trvat až do 14.6. 2017.

Minimálně 40 % celkové částky Programu bude zaměřeno do prioritních regionů stanovených v Rámcové dohodě (Moravskoslezský a Olomoucký kraj, případně později Zlínský kraj).

Aktuální informace týkající se realizace Programu švýcarsko-české spolupráce (např. oznámení o vyhlášení výzev) budou k dispozici na stránkách www.swiss-contribution.cz.

Tisková zpráva - Zahájení Programu švýcarsko-české spolupráce