Projekty v rámci krajů

Mapa české republiky Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj

Hlavní město Praha

Projekt Kód Program
09011 Identifikace genů reduktivní dehalogenace a bakteriálních druhů zapojených do reduktivní dechlorace polychlorovaných bifenylů (PCB) v říčních sedimentech Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Matematika / Přírodní vědy
09012 Průmyslové čištění odpadní vody pomocí technologie membránových biologických reaktorů Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Inženýrství
09031 Interpretace a přisvojení záhadnosti ve středověku: Případ "Versus Maligni Angeli" (IAOMA) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Humanitní vědy
09034 Informační technologie v ekonomii dopravy v budoucnosti (ITFTE) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Inženýrství
09040 Komprese halografických vizuálních informací (CHVI) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Inženýrství
09042 Měření a modelování sběrače odpadků Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Inženýrství
09043 Mechanismy BCR/ABL leukemogeneze (PhALL) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj - Lékařské vědy
09056 Znaky vzácných a invazivních suchozemských druhů rostlin (TRAITS) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Vědy o živé přírodě
09061 Modelování mechaniky a mechanobiologie chrupavky (MCMM) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Inženýrství, Lékařské vědy
09095 Analyzování velkých invazivních vzorků pomocí evropských seznamů – aktualizace a analýza evropské databáze cizích druhů (ALIEN) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Vědy o životě
10118 Zkoumání a přenos plazmových nanokompozitních povlaků pro senzorové aplikace (ExTraSens) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Fyzika
10133 Aren-rutheniové komplexy rozpustné ve vodě a obsahující polární ferrocenové ligandy pro katalýzu a biologickou aktivitu (FERRORUTH) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Chemie
10144 SPCPRE: Koncepce Stoiků a Plotinusova koncepce člověka ve vztahu k etice Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Filozofie, psychologie, vzdělávací věda a náboženské vědy
10149 Světelné preference mezi osobami pracujícími v kanceláři Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj - Inženýrství
10165 Produktivní a účinná dynamická analýza pomocí aspektově orientovaných programovacích jazyků specifických pro doménu (PEARL) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Inženýrství
10172 Vlastnosti konečného vzorku statistických postupů Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Matematika
10209 Elektronový transport v sestavách hostitel-host nano-rozsahu (ETNA) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Chemie
10232 Úloha funkčních komponentů biodiverzity v chápání půdních procesů v namáhaných ekosystémech (TELL-US) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Vědy o životním prostředí, základní biologický výzkum
10243 Kvantifikace dopadů klimatických změn na hydrologické procesy v oblastech malého povodí (QUACCI-HYSC) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Inženýrství, vědy o životním prostředí
10270 Biologický průzkum a výběr řas pro produkty s vysokou hodnotou (BIOSAP) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Vědy o životním prostředí, základní biologický výzkum
11109 Dynamická analýza pro distribuované systémy (DYNASTY) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj - Inženýrství
11114 Chápání původu Lyman-alfa emise a absorpce v galaxiích (LyaGals) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Astronomie, astrofyzika a vědy o kosmu
11116 Piezoelektrika nanozdvojených ferroelektrik (NANODO1) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Fyzika
11117 (NANODO2) Stěny domény v komplexních BaTiO3/SrTiO3 nanostrukturách Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Fyzika
11148 Nový přístup iterativní rekonstrukce fáze pro snímací fázi v in-vivo mikrotomografii (NIPASIM) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Fyzika, inženýrství
11152 Jevy týkající se dopravy v hydrodynamice spojitého prostředí (TraFlu) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj - Matematika
11184 Anizotropický teleseizmický tomografický kód (ATTOC) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj - Vědy o Zemi
11206 Korozi odolné samoskladné monovrstvy funkcionalizovaných dikarba-closo-dodekaboranových clusterů na Au, Ag a Cu povrchu (CoSAMDoc) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Fyzika, chemie
11222 Proteolytické enzymy a inhibitory parazitu motolice Schistosoma mansoni Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Základní biologický výzkum
11223 Testy stability heterogenního rozhraní (HITS) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Fyzika, inženýrství
11227 Modelování odtékající vody z tajícího sněhu v horském prostředí za měnících se klimatických podmínek (SnowClim) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj - Vědy o životním prostředí, vědy o Zemi
11231 Testování vhodnosti čárových kódů DNA pro pavouky (DECODE) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Základní biologický výzkum, vědy o životním prostředí
11261 Měření molekulárních hodin u lidí Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Základní biologický výzkum, základní lékařské vědy
11262 Dopad chronického zánětu na signalizaci zprostředkovanou reelinem a vývoj neuropatologie podobné Alzheimerově nemoci (IRAD) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Základní biologický výzkum, základní lékařské vědy
11263 Spektrální operátory v matematické fyzice (SpOMp) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Matematika, fyzika
11271 Epiteliální imunita hmyzu ve vztahu k protozoanovým parazitům ve střední části střev Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Základní biologický výzkum, základní lékařské vědy
12211 Analýza pracovní zátěže a konsolidace pro datová centra (WORLD) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj - Inženýrství
12218 Samospráva v malých obcích: místní demokracie a řízení úkolů (LOCDEM) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Právní a sociální vědy, ekonomie
4K Gateway Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství Modernizace soudnictví
Dětský úsměv – metodika Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Expertní spolupráce při výstavbě 1. české podzemní migrační laboratoře s možností používání aktivních stopovačů Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Komplexní sociální a zdravotní péče o seniory v terénní péči a v domě s pečovatelskou službou Penzion Charlese Jordana Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Metamorfóza městského plánování - Negrelliho viadukt Fond environmentální odbornosti Zlepšení životního prostředí
Metody péče o děti s hyperkinetickou poruchou - přístup k problematice v ČR a ve Švýcarsku Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Mezinárodní partnerství technických škol Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Mezinárodní partnerství technických škol Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Mezinárodní partnerství technických škol II Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Mezinárodní partnerství technických škol II Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Muži a rovné příležitosti: Švýcarsko-české sdílení zkušeností Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
NET PRO ART CZ/CH Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
On-line webový portál pro překladatelské a tlumočnicné služby a jazykové vzdělávání Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Péče o duševně nemocné - zapojení rodin a veřejnosti v České republice a ve Švýcarsku Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Počítáme s vodou II Fond environmentální odbornosti Zlepšení životního prostředí
Podnikatelský plán THIENE MROSETE s.r.o. Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Podpora implementace specializované paliativní péče v České republice Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Posílení kapacity Prague Pride, z.s. prostřednictvím sdílení zkušeností mezi Network a Prague Pride Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
POSTAVENO V HORÁCH / nové stavby ve švýcarských horách Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Právo na sex aneb intimní asistence pro potřebné Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Pracovní příležitosti pro sociálně znevýhodněné osoby - švýcarské know-how Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Přenos know-how mezi švýcarskou univerzitou a praktickou orientací výuky a přední českou univerzitou s teoretickou orientací výuky Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Přenos zkušeností a dobré praxe v oblasti péče o osoby s demencí a jinými specifickými potřebami Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Přenos zkušeností v oblasti komunikace v rozvojové spolupráci mezi Švýcarskem a Českou republikou Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Principy a dobrá praxe v řízení kvality základních škol Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Spolupráce a přenos know-how v oblasti laserové technologie Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Spolupráce a přenos zkušeností při revitalizaci památkové kolonie Buďánka pro účely vzniku Centra Buďánka pro Prahu Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Spolupráce Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Fribourg v oblasti antické filozofie Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Technologie na zpracování pískového odpadu Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Test Fotbal mostem inkluze ohrožené mládeže Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
testovani - editor
testovani projektu
Transfer nových poznatků a metodologií v oblasti výzkumu evropských soudobých dějin v transnacionální perspektivě Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Udržitelné-město.cz: Galerie témat udržitelného rozvoje pro odborníky i veřejnost Fond environmentální odbornosti Zlepšení životního prostředí
Víc hlav víc ví – paliativní péče v odborném a veřejném diskurzu Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Výměna zkušeností a know-how v oblasti environmentálního vzdělávání Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Významné stromy – téma pro zapojování veřejnosti do ochrany životního prostředí měst a obcí Fond environmentální odbornosti Zlepšení životního prostředí
Vybudování odborné kapacity pro Health technology Assessment (HTH) v České republice po vzoru Švýcarska Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Vytvoření modelu individualizované komplexní rehabilitace pro následnou lůžkovou péči a jeho realizace v rámci kontinuální rehabilitace pacientů Iktového centra Thomayerovy nemocnice Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Vytvoření pracovních příležitostí pro sociálně znevýhodněné občany Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Vzájemná výměna zkušeností a transfer know-how na poli prevence syndromu vyhoření u zdravotnických a krizových pracovníků Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zapojení spotřebitelů do technické normalizace - klíč ke kvalitě a bezpečnosti výrobků a služeb v důležitých oblastech zájmu spotřebitelů, zejména s ohledem na bezpečnost dětí a jiných více zranitelných skupin - Etapa II. Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zavedení nových trendů a metod předškolního vzdělávání Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství