2015

Přehled ukončených výzev pro předkládání žádostí o grant v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce - rok 2015.

ilustrace

Vydáno

13. kolo výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce

Ministerstvo financí, Zprostředkovatel Fondu partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, vyhlašuje dne 3. prosince 2014 13. cyklus otevřené výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství spolufinancovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce. Žádosti o grant mohou být předkládány průběžně, konečný termín pro předložení žádostí je 31. března 2015.

Vydáno

Announcement of a 13th round of the Open Call for Submission of Grant Applications from the Partnership Fund within the Swiss-Czech Cooperation Programme

The Ministry of Finance, Intermediary of the Partnership Fund within the Swiss-Czech Cooperation Programme, announces on 3rd December 2014the 13th round of the Open Call for submission of grant applications from the Partnership Fund co-financed from the Swiss-Czech Cooperation Programme. The applications may be submitted continuously, deadline for submission of the applications is the 31st March 2015.

Vydáno

Vyhlášení II. výzvy v rámci Fondu environmentální odbornosti

Dne 5. 6. 2014 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí jako zprostředkovatel Fondu environmentální odbornosti II. výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce.