2010

Přehled ukončených výzev pro předkládání žádostí o grant v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce - rok 2010.

ilustrace

Vydáno

Řídicí výbor Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace (BG FNNO) vyzývá potenciální hodnotitele k registraci v databázi (Program švýcarsko-české spolupráce)

Řídicí výbor Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace (BG FNNO), v souvislosti s vyhlášením první grantové výzvy, vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele BG FNNO, k registraci v databázi hodnotitelů.

Výzva pro registraci hodnotitelů věcné kvality žádostí trvá od 14. října 2010 do 12. listopadu 2010.