2009

Přehled ukončených výzev pro předkládání žádostí o grant v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce - rok 2009.

ilustrace

Aktualizováno

Otevřená Výzva – pro předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce

Zprostředkovatel Fondu Partnerství – MF – CZP - Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce vyhlásil dne 26. října 2009 otevřenou Výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce. Tato výzva byla vyhlášena jako průběžná - žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení výzvy až do konce doby trvání Fondu Partnerství nebo do vyčerpání alokovaných prostředků.

  • Tato výzva byla přerušena od 26. března 2013 z důvodu kalkulace zbývajících prostředků v rámci Fondu.
  • Od 25. září 2013 je Výzva znovu otevřena a žádosti do 12. kola je možné předkládat od tohoto data do 27. ledna 2014, do 16.00 hodin. Pravidla Fondu se nemění.
  • Dne 3. prosince 2014 byl vyhlášen 13. cyklus otevřené výzvy, konečný termín pro předložení žádostí je 31. března 2015.
  • Související informace - Pokyn pro implementaci sub-projektu FONDU PARTNERSTVÍ - 4. revize platná od 1. prosince 2014