Ukončené výzvy

Přehled ukončených výzev pro předkládání žádostí o grant v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.

ilustrace

Vydáno

13. kolo výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce

Ministerstvo financí, Zprostředkovatel Fondu partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, vyhlašuje dne 3. prosince 2014 13. cyklus otevřené výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství spolufinancovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce. Žádosti o grant mohou být předkládány průběžně, konečný termín pro předložení žádostí je 31. března 2015.

Vydáno

Announcement of a 13th round of the Open Call for Submission of Grant Applications from the Partnership Fund within the Swiss-Czech Cooperation Programme

The Ministry of Finance, Intermediary of the Partnership Fund within the Swiss-Czech Cooperation Programme, announces on 3rd December 2014the 13th round of the Open Call for submission of grant applications from the Partnership Fund co-financed from the Swiss-Czech Cooperation Programme. The applications may be submitted continuously, deadline for submission of the applications is the 31st March 2015.

Vydáno

Vyhlášení II. výzvy v rámci Fondu environmentální odbornosti

Dne 5. 6. 2014 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí jako zprostředkovatel Fondu environmentální odbornosti II. výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce.

Vydáno

Národní koordinační jednotka pozastavuje otevřenou výzvu Fondu Partnerství ke dni 28. 1. 2014

Národní koordinační jednotka (NKJ) oznamuje, že celková alokace určená na Fond Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce je téměř vyčerpána. S ohledem na celkový počet předložených žádostí v rámci 12. kola, NKJ pozastavuje otevřenou výzvu Fondu Partnerství ke dni 28. 1. 2014. 13. kolo v rámci otevřené výzvy Fondu Partnerství pro příjem a hodnocení žádostí bude otevřeno pravděpodobně v termínu 26. 7. 2014.

Aktualizováno

Otevřená Výzva – pro předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce

Zprostředkovatel Fondu Partnerství – MF – CZP - Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce vyhlásil dne 26. října 2009 otevřenou Výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce. Tato výzva byla vyhlášena jako průběžná - žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení výzvy až do konce doby trvání Fondu Partnerství nebo do vyčerpání alokovaných prostředků.

  • Tato výzva byla přerušena od 26. března 2013 z důvodu kalkulace zbývajících prostředků v rámci Fondu.
  • Od 25. září 2013 je Výzva znovu otevřena a žádosti do 12. kola je možné předkládat od tohoto data do 27. ledna 2014, do 16.00 hodin. Pravidla Fondu se nemění.
  • Dne 3. prosince 2014 byl vyhlášen 13. cyklus otevřené výzvy, konečný termín pro předložení žádostí je 31. března 2015.
  • Související informace - Pokyn pro implementaci sub-projektu FONDU PARTNERSTVÍ - 4. revize platná od 1. prosince 2014

Vydáno

Druhá výzva k předkládání grantových žádostí Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Od pondělí 19. září 2011 mohou neziskovky působící v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji žádat o podporu ve druhé výzvě Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace.

  • uzávěrka přijímání žádostí bude 16. listopadu 2011
  • maximální výše jednoho grantu je 4 625 000 korun
  • celkem bude rozděleno ve druhé výzvě přes 31 milionů korun

Text výzvy a podrobné informace jsou uvedeny na internetových stránkách Nadace Partnerství.

Vydáno

Řídicí výbor Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace (BG FNNO) vyzývá potenciální hodnotitele k registraci v databázi (Program švýcarsko-české spolupráce)

Řídicí výbor Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace (BG FNNO), v souvislosti s vyhlášením první grantové výzvy, vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele BG FNNO, k registraci v databázi hodnotitelů.

Výzva pro registraci hodnotitelů věcné kvality žádostí trvá od 14. října 2010 do 12. listopadu 2010.