Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuUdržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

ČSOP Salamandr

Webové stránky příjemce grantu www.salamandr.info
Výše grantu

2 982 392 Kč

Cíl projektu

Péče o přírodní dědictví Beskyd a vybudování systému dárcovství, sponzoringu a služeb, který zajistí dlouhodobě udržitelné financování péče.

Hlavní výstupy projektu

Péče o lokality a druhy, rozvoj poskytovaných služeb, propagace služeb, posílení fundraisingu organizace

Plánovaný termín dokončení realizaceduben 2013

Pozn: Kraj (místo realizace projektu): Zlínský kraj (CHKO Beskydy)