Ochrana alejí pro rozvoj regionů Moravy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuOchrana alejí pro rozvoj regionů Moravy
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Oblast zaměřeníŽivotní prostředí
Příjemce grantu

Arnika – Centrum pro podporu občanů

Webové stránky příjemce grantu www.arnika.org
Výše grantu

2 141 664 Kč

Cíl projektu

Ochrana alejí Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje, prostřednictvím ankety „Alej roku“, vzdělávání úředníků a politiků a osvětové kampaně pro širokou veřejnost.

Hlavní výstupy projektu

Vyhlášení dvou ročníků (2013 a 2014) ankety „Alej roku“, otevření poradenského centra ve Zlíně, řešení čtyř modelových případů, informační kampaň, mapování alejí a koncepce správy, odborné vzdělávání.

Stručný popis projektu

Smyslem projektu je kromě ochrany alejí Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje prostřednictvím ankety "Alej roku" rovněž vytvoření metodiky mapování a databáze alejí Zlínského kraje, zpracování koncepce rozvoje alejí a zapojování veřejnosti do rozhodování, vyřešení čtyř modelových případů a vysazení jedné aleje.

Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2015