Napříč regiony

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuNapříč regiony
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

Darmoděj, o. s.

Webové stránky příjemce grantu www.darmodej.cz
Výše grantu

1 169 257 Kč

Cíl projektu

Vytvoření ambulantní části doléčovacího centra v Kroměříži

Hlavní výstupy projektu

Zřízení ambulantní služby následné péče, Provoz ambulantní služby následné péče

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na vytvoření ambulantní části doléčovacího centra v Kroměříži – zajištění prostor pro ambulanci doléčovacího centra, vybavení ambulance, personální obsazení stanovených a potřebných pracovních pozic a následné provozování služby pro klienty závislé na návykových látkách po dokončení léčby závislosti.

Plánovaný termín dokončení realizaceprosinec 2014

Pozn.: Kraj (místo realizace projektu): Zlínský kraj (Kroměříž)