Multifunkční síť ekologického zemědělství ve Zlínském kraji

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuMultifunkční síť ekologického zemědělství ve Zlínském kraji
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o. p. s.

Webové stránky příjemce grantu www.iskopanice.cz
Výše grantu

1 468 580 Kč

Cíl projektu

Zlepšení informovanosti a ochraně životního prostředí ve Zlínském kraji.

Hlavní výstupy projektu

Osvěta v ekologickém zemědělství – Dny otevřených dveří na ekofarmách Zlínského kraje, vzdělávací aktivity v ekologickém zemědělství, propagace ekologického zemědělství ve Zlínském kraji, aktivity zaměřené na posílení a udržitelnost organizace

Stručný popis projektu

Smyslem projektu je zefektivnění informovanosti a zlepšení ochrany životního prostředí ve Zlínském kraji a to prostřednictvím poradenství, osvěty a vzdělávání, podpory zpracování a odbytu v oblasti ekologického zemědělství. Dalším cílem je také posílení kapacit organizace.

Plánovaný termín dokončení realizaceduben 2013