Lidé pro přírodu Beskyd

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuLidé pro přírodu Beskyd
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

ČSOP Salamandr

Webové stránky příjemce grantu www.salamandr.info
Výše grantu

1 347 321 Kč 

Cíl projektu

Zlepšení přístupnosti informací o přírodě Beskyd a její ochraně.

Hlavní výstupy projektu

Rozšíření a propagace webu Valašskákrajina.cz, Fotosoutěž Valašská krajina, rozvoj dobrovolnictví, úprava a distribuce průvodce Horní Vsacko, Rožnovsko a průvodce pro Frenštátsko a Frýdlantsko, Propagace ochrany přírody a organizace

Stručný popis projektu

Smyslem projektu zefektivnit informovat o přírodě Beskyd a její ochraně, jak pro své obyvatele, tak i návštěvníky, a to prostřednictvím rozšíření a propagace webového portálu, fotosoutěží a rozšíření nabídky materiálů pro návštěvníky Beskyd. Součástí projektu bude rovněž i vybudování systému dobrovolnictví, které posílí udržitelnost činnosti organizace

Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2015

Pozn: Kraj (místo realizace projektu): Zlínský kraj (CHKO Beskydy)