Cesty k rozvoji a růstu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuCesty k rozvoji a růstu
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

NA CESTĚ, z. s.

Webové stránky příjemce grantu www.centrumarcha.cz
Výše grantu

1 230 261 Kč

Cíl projektu

Rozšíření poskytovaných služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením o službu následné péče.

Hlavní výstupy projektu

Vznik a realizace nové služby – ambulantní následné péče a příprava na pobytovou formu této služby

Stručný popis projektu

Smyslem projektu je vytvoření nové služby uživatelům nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a dalším zejména duševně nemocným osobám po návratu z léčení.
Realizace podnikatelského záměru rozvozu svačinek a posílení interní kapacity organizace efektivním nastavením fundraisingu.

Více informací o projektu www.centrumarcha.cz
Plánovaný termín dokončení realizaceúnor 2015

Pozn.: Kraj (místo realizace projektu): Zlínský kraj (Vsetín)