Centrum pro rodinu Vsetín

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuCentrum pro rodinu Vsetín
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o. p. s.

Webové stránky příjemce grantu www.azylovydum.cz
Výše grantu

1 031 506 Kč

Cíl projektu

Vytvoření komplexní poradenské a aktivizační služby pro rodiny, které z různých důvodů nedokážou svým dětem zajistit adekvátní podmínky, avšak mají snahu svou situaci zlepšit.

Hlavní výstupy projektu

Rekonstrukce a vybavení prostor centra pro rodinu, vznik ambulantní služby, odborné poradenství a vzdělávání pro cílovou skupinu

Plánovaný termín dokončení realizaceleden 2013

Pozn: Kraj (místo realizace projektu): Zlínský kraj (Vsetín, Holešov, Zlín)