Centrum pro podporu rodin pečujících o blízké osoby s handicapem

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuCentrum pro podporu rodin pečujících o blízké osoby s handicapem
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub AuXilium

Webové stránky příjemce grantu

www.auxilium.cz

Výše grantu

1 900 000 Kč

Cíl projektu

Vybudování profesionálního pracoviště podpory rodin pečujících o blízké s handicapem.

Hlavní výstupy projektu

Vytvoření Centra pro podporu rodin pečujících, Podpora rodin pečujících o děti a následně o osoby se ZP, Asistovaná doprava osob se ZP, o blízkého se zdravotním postižením

Stručný popis projektu

Projekt je propojením profesionalizace činností již vykonávaných a rozšířením nabídky služeb pro širší cílovou skupinu.

Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2014