Hospic na Svatém Kopečku rozšiřuje a zkvalitňuje služby

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 20. června 2016 byla slavnostně ukončena realizace sub-projektu Hospic na Svatém Kopečku – rozšíření služeb a zkvalitnění péče. Projekt zahrnoval stavební práce v rámci nichž byla provedena rekonstrukce hlavní budovy a přístavby s vybudováním zázemí pro příbuzné pacientů, bylo zakoupeno speciální vybavení pro pacienty a proběhla odborná školení personálu. Projekt byl podpořen grantem přesahujícím 12,5 mil. Kč z Programu Zdraví, jehož zprostředkovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. O projektu informoval občany rovněž Český rozhlas a web Arcidiecézní charity Olomouc.

V Hospici na Svatém Kopečku byla slavnostně ukončena realizace sub-projektu Hospic na Svatém Kopečku – rozšíření služeb a zkvalitnění péče. Slavnostní ukončení bylo zahájeno v pondělí 20. června 2016 v 14.00 hodin v poutní bazilice Navštívení Panny Marie děkovnou mší svatou, kterou celebroval Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Slavnostní ukončení pak pokračovalo konferencí – prezentací hospice, sub-projektu a Programu švýcarsko-české spolupráce. Následně si všichni přítomní prohlédli nově zrekonstruované prostory a vybavení, které bylo pořízeno v rámci realizace sub-projektu. Při prohlídce Mons. Jan Graubner požehnal nově zrekonstruované prostory. Celá slavnost byla ukončena občerstvením, při němž si účastníci mohli prohlédnout další prostory Hospice na Svatém Kopečku a pokračovat v diskuzi na dané téma.

Sub-projekt CH.10/1/033 Hospic na Svatém Kopečku – rozšíření služeb a zkvalitnění péče byl realizován od prosince 2013 a finančně byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce. Národní koordinační jednotkou – hlavním řídícím orgánem Programu švýcarsko-české spolupráce je Ministerstvo financí České republiky. Ministerstvo zdravotnictví České republiky je zprostředkovatelem finanční podpory a implementačním orgánem programu.

Základní myšlenkou sub-projektu bylo následujících pět bodů: kvalitní prostředí, dostatek prostoru, kvalitní vybavení, kvalitní vztahy, odborná péče. První dva body byly naplněny v rámci stavební části projektu (sanace vlhkosti a plísní stávající budovy, rekonstrukce přístavby – dva pokoje pro blízké klientů, dvě kanceláře, multifunkční místnost, půjčovna kompenzačních pomůcek, zázemí pro lektora). Třetí bod byl naplněn nákupem kvalitního vybavení (zvláště lůžka s laterálním náklonem a antidekubitními matracemi pro klienty, noční stolky s výsuvnou deskou, zvedák, koncentrátory kyslíku a další). Poslední dva body pak byly naplněny realizací seminářů zaměřených na komunikaci a odbornost.

Za dobu svého fungování se stal Hospic na Svatém Kopečku útočištěm pro téměř 4 000 osob s chronickým onemocněním. Jsme přesvědčení, že realizací sub-projektu budou služby těmto osobám hospicem poskytované kvalitativně na ještě vyšší úrovni.