Odborná konference Nové perspektivy následné péče a den otevřených dveří, Moravský Beroun, 27.9.2016 (Pozvánka)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 27. září 2016 se ve Výchovně-vzdělávacím centru Moravský Beroun koná odborná konference „Nové perspektivy následné péče“. Současně lze v době 12-18 hodin navštívit rekonstruovanou část pavilonu 1 pracoviště Moravský Beroun, OLÚ Paseka.

Konference se koná k příležitosti ukončení projektu Komplexního programu modernizace geriatrického oddělení OLÚ Moravský Beroun, jehož součástí byla rekonstrukce a modernizace geriatrického oddělení v pavilonu 1 v Moravském Berouně, vybavení interiéru jeho dvou oddělení, dále vzdělávání zdravotního personálu v oblasti konceptu bazální stimulace vč. pořízení pomůcek a vzdělávání v komunikaci s pozůstalými. Projekt byl finančně podpořen grantem ve výši 37,64 mil. Kč. z Programu Zdraví, Programu švýcarsko-české spolupráce.

Celkově získal Program Zdraví z Programu švýcarsko-české spolupráce 11,18 mil. CHF, což umožnilo podpořit celkem 57 projektů.

Dokumenty ke stažení