Konference – Hodnocení rozvoje obcí, měst a regionů, Praha, 1.3.2016 (Pozvánka)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 1. března 2016 se v Národním zemědělském muzeu v Praze 7 – Holešovicích koná konference Hodnocení rozvoje obcí, měst a regionů. Tato konference pro zástupce veřejné zprávy, místních akčních skupin (MAS), vědeckých institucí, vysokých škol a neziskových organizací, na které vystoupí čeští a švýcarští experti, má za cíl představit indikátory a další nástroje hodnocení udržitelného rozvoje na národní, regionální a místní úrovni. Účast na konferenci je bezplatná.

Akce se realizuje v rámci projektu Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21, jehož realizace byla zahájena v lednu 2015 a končí v tomto roce. Celkový rozpočet projektu je 1 802 123 Kč, z toho výše grantu z Fondu environmentální spolupráce, Programu švýcarsko-české spolupráce činí 1 621 911 Kč.

Dokumenty ke stažení