Zlepšení životního prostředí

V této oblasti je financována činnost Fondu environmentální odbornosti se zaměřením na podporu kapacity plánování ve veřejné správě a zajištění výměny zkušeností v oblasti péče o životní prostředí. Celkový grant činí 2 mil. CHF.

ilustrace