Základní informace

Základní informace k projektu Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník.

ilustrace