Další zkvalitnění prostředí pro obyvatele a návštěvníky Berouna

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 22. června 2016 byla v Berouně za přítomnosti zástupců města Beroun a Ministerstva financí (Národní koordinační jednotky Programu švýcarsko-české spolupráce) slavnostně předána další dokončená část projektu „ Veřejná doprava pro všechny“, který zahrnuje zejména vybudování nového autobusového nádraží včetně úprav jeho okolí, a který získal grant ve výši 2 645 709 CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Provoz nového autobusového nádraží byl zahájen již v prosinci 2015, nyní dochází postupně k realizaci odsouhlasených dodatečných aktivit, jejichž cílem jsou další úpravy okolí dopravního terminálu a starého autobusového nádraží, a tím zkvalitnění prostředí pro občany a návštěvníky města Beroun. Nyní se jednalo o předání revitalizované plochy bývalého autobusového nádraží, kde došlo k odstranění asfaltového povrchu, zatravnění plochy a vysazení stromů. V tomto prostoru, podél řeky Berounky, bylo rovněž vybudováno propojení na současnou cyklostezku, která vede podél řeky Berounky a dále napříč celým městem, a parkoviště. K dalším dodatečným aktivitám, které se realizují v místě nového autobusového nádraží, patří např. umístění venkovních herních prvků pro děti a tzv. Knihobudky, veřejné knihovny umístěné ve vyřazených telefonních budkách, kde si občané zadarmo mohou půjčit knihu a naopak poskytnout knihu, kterou již přečetli, dalším zájemcům. Dále dojde k instalaci tzv. bike boxů na několika místech ve městě, kde si budou občané moci bezpečně uschovat svá kola. Město tímto krokem přispěje k podpoře ekologické dopravy. Poslední dodatečnou aktivitou tohoto projektu bude úprava trasy pro nevidomé a slabozraké vedoucí od nového autobusového nádraží do centra města, osazení vybraných zastávek MHD elektronickými tabulemi s informacemi o odjezdech autobusů a osazení 56 zastávek MHD novými označníky dle aktuálně platných legislativních předpisů.