Aktuality

Aktuálně k projektu Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě.

ilustrace

Vydáno

Dokončení dodatečných aktivit projektů dopravní infrastruktury v Ostravě

Dne 13. 12. 2016 byl za účasti zástupců Kanceláře Programu švýcarsko-české spolupráce, města Ostrava, vedení Dopravního podniku Ostrava, a.s., Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí a zhotovitelských firem, slavnostně zahájen provoz dodatečných aktivit/investic, které se realizovaly v rámci projektů „Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě“ a „Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník“.

Vydáno

Měsíčník Ostravská radnice píše o Programu švýcarsko-české spolupráce

Květnové vydání měsíčníku Ostravská radnice informuje na str. 8 občany o tom, že Dopravní podnik Ostrava získal pro realizaci dotovaných projektů doposud více jak 1 miliardu Kč. Téměř 15 % představují dotace na projekty Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník a Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě, které byly podpořené grantem z Programu švýcarsko-české spolupráce v celkové výši téměř 6,5 mil. CHF (156 mil. Kč).

Vydáno

Kolejové propojení ulic Plzeňská-Pavlova v Ostravě dokončeno

V rámci projektu Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce jsou nově propojeny ulice Plzeňská a Pavlova. Slavnostní předání stavby kolejového propojení se uskutečnilo 26. 9. 2014.