Výstavba trolejbusové trati v Ostravě

Projekt Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník.

ilustrace

Aktuality

Aktuálně k projektu Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník.