Pokyny

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 13. 4. 2017
 • Aktualizovaný Pokyn č. 3 NKJ je platný od 1.července 2012
 • Aktualizované Pokyny č. 3 NKJ a č. 2. NKJ jsou platné od 1. ledna 2013
 • Vydaný Pokyn č. 4 NKJ je platný od 27. března 2013
 • Vydaný pokyn č. 5 NKJ a Příručku pro implemetaci vč. příloh
 • Aktualizovaný Pokyn č.2 pro vyplnění IR
 • Aktualizace Pokynu č.1 NKJ – Oprávněné výdaje projektů Programu švýcarsko-české spolupráce včetně vyznačených změn
 • Aktualizace Pokynu č.5 NKJ - Pokyn pro nesrovnalosti (2. revize pokynu 12/2015)
 • Aktualizováno: Související informace - Další pokyny pro projekty Programu švýcarsko-české spolupráce
 • Zveřejněna Související informace - Upřesnění k Pokynu č.1
 • Aktualizace Pokynu č. 5 NKJ - Pokyn pro nesrovnalosti (3. revize pokynu 04/2017)
 • Zveřejněny přílohy k Pokynu č. 5 NKJ - Pokyn pro nesrovnalosti (3. revize pokynu 04/2017)

Pokyny Národní koordinační jednotky pro Program švýcarsko-české spolupráce

Pokyn č. 5 NKJ

Národní koordinační jednotka vydala Pokyn č. 5 Národní koordinační jednotky - Pokyn pro nesrovnalosti Programu švýcarsko-české spolupráce.
Pokyn č. 5 NKJ je platný od 5. dubna 2017.

Pro informaci - předchozí revize pokynu:
Pokyn č. 5 NKJ - Pokyn pro nesrovnalosti (2. revize pokynu 12/2015) (.PDF, 121 kB)
Reporting on irregularities and transfer of recoveries (Příloha k Pokynu č. 5 NKJ - 2. revize 12/2015) (.PDF, 196 kB)
Pokyn č. 5 NKJ - Pokyn pro nesrovnalosti (1. revize pokynu 05/2013) (.PDF, 121 kB)
Reporting on irregularities and transfer of recoveries (Příloha k Pokynu č. 5 NKJ - 1. revize 05/2013) (.PDF, 75 kB)

 

Pokyn č. 4 NKJ

Národní koordinační jednotka vydala Pokyn č. 4 Národní koordinační jednotky - Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report – PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce.
Pokyn č. 4 NKJ je platný od 27. března 2013.

 

Pokyn č. 3 NKJ

Národní koordinační jednotka vydala Pokyn č. 3 Národní koordinační jednotky - Pokyn pro vyplnění Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report – APR) Programu švýcarsko-české spolupráce.
Pokyn č. 3 NKJ je platný od 1. července 2012.

 

Pokyn č. 2 NKJ

Národní koordinační jednotka vydala Pokyn č. 2 Národní koordinační jedotky - Pokyn pro vyplnění Průběžné zprávy o projektu (Interim Report - IR) Programu švýcarsko-české spolupráce. Průběžné zprávy o projektu (IR) jsou základem monitorovacího systému Programu švýcarsko-české spolupráce.
Aktualizovaný Pokyn č. 2 NKJ je platný od 1. ledna 2013.

 

Pokyn č. 1 NKJ

Národní koordinační jednotka vydala aktualizovaný Pokyn č. 1 Národní koordinační jednotky - Oprávněné výdaje projektů Programu švýcarsko-české spolupráce, který stanovuje základní principy pro oprávněné výdaje v rámci Programu - včetně dokumentu s vyznačenými změnami.
Aktualizovaný Pokyn č. 1 NKJ je platný od února 2011.

Související informace:

Na základě množících se dotazů, a vzhledem k blížícímu se nejzazšímu termínu dokončení realizace projektů a termínu oprávněnosti výdajů projektů administrovaných v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, vydává Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce níže uvedené upřesnění k Pokynu č.1 Oprávněné výdaje projektu Programu švýcarsko-české spolupráce, kap. 1 Základní pravidla oprávněnosti výdajů:

 

 

Související informace:

Další pokyny pro projekty Programu švýcarsko-české spolupráce:

Fond Partnerství