Domácí hospic - moderní a kvalitní doprovázení nemocných a pečujících

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuDomácí hospic - moderní a kvalitní doprovázení nemocných a pečujících
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Olomoucký kraj
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministertsvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Charita Zábřeh

Webové stránky příjemce grantu www.charitazabreh.cz
Výše grantu

735 412,00 Kč

Cíl projektu

informovanost široké odborné i laické veřejnosti o nabídce komplexnosti domácí hospicové péče; fungující hospicová poradna; dovzdělání pracovníků v oblasti doprovázení nemocného a jeho rodiny; dovzdělání pracovníků v domácí hospicové péči; uspoření času ve prospěch pacientů vykazováním výkonů přímo v terénu; upevnění rodinných vazeb a její soudržnosti, zapojení rodiny do péče, převzetí zodpovědnosti za sebe, své blízké

Hlavní výstupy projektu

poradenství charitní hospicové poradny bude sloužit nemocným a jejich rodinám v případě pomoci a podpory při péči; zorganizovaná svépomocná skupina umožní pečujícím sdílet své potřeby a zkušenosti z péče o své blízké, pečujícím bude nabídnuta podpora i nové informace, a to 1x měsíčně; všechny IT prostředky (14x PC sestav, 14x mobilní zařízení pro vykazování dat, 1x multifunkční tiskárna, 1x skartovačka, nový IS) budou využity pracovníky jak v terénu při zapisování záznamů, tak na středisku při práci s nimi (vyhotovování karet, jejich archivace i skartace); 5x telefony s náramkem zajistí nemocným přivolání si pomoci v nouzi; bude vytvořeno 7500 ks letáčků k nabízené službě; 4 pracovnice budou dovzdělány přípravným kurzem pro poradce pro pozůstalé bez zkoušek; budou vyškoleni 2 poradci pro pozůstalé; Prostřednictvím projektu a fungujícího poradenského týmu ulehčíme minimálně 30 dlouhodobě nemocným pacientům či pacientům v terminálním stadiu pobyt v domácím prostředí a pomůžeme a podpoříme jejich rodiny.

Stručný popis projektu

Projekt nabídne komplexní péči dlouhodobě nemocným a umírajícím pacientům a podpoří jejich rodiny a blízké v péči o ně. Díky jeho aktivitám vznikne celek aktivit, které zlepší komplikovanou situaci cílové skupiny.

Více informací o projektu www.charitazabreh.cz/dhp
Plánovaný termín dokončení realizace09/2016