Semináře – péče o nemocné s roztroušenou sklerózou (Pozvánka)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve dnech 7. a 14. 6. pořádá Oblastní charita Červený Kostelec v rámci projektu CH.10/2/058 s názvem Zvyšování dostupnosti služeb pro nemocné roztroušenou sklerózou dva vzdělávací semináře.

První z nich je určen především ošetřujícímu personálu poskytovatelů domácí péče nemocným se zdravotním postižením se zaměřením na nemocné roztroušenou sklerózou. Druhý seminář je určen sociálním pracovníkům organizací, které poskytují svoje služby takto nemocným. Semináře se uskuteční v areálu Domova sv. Josefa v Žirči – v edukační místnosti Domu sv. Kláry. Účast na seminářích je zdarma.

Projekt Oblastní charity Červený Kostelec získal grant z Programu švýcarsko-české spolupráce (v rámci programu Zdraví, jehož Zprostředkovatelem je Ministerstvo zdravotnictví) ve výši 2 012 145 Kč. Projekt je realizován v období 10/2014-09/2016 a jeho dalšími výstupy jsou odborné stáže v Domově sv. Josefa, vzdělávací aktivity a informování široké veřejnosti o problematice spojené s roztroušenou sklerózou prostřednictvím PR aktivit.

Dokumenty ke stažení